آخر هفته با ایرج جمشیدی پنجشنبه 3 اسفند 1402

با ما همراه باشید، منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.