سوت يکشنبه 16 آذر

در برنامه این هفته سوت، برای اولین بار خبر ورزشی را با اجرای همکارم ندا میراحمدی خواهیم داشت، با امیر هاشمی مقدم و عادل حردانی کارشناسان فوتبال درباره حواشی این رشته در ایران گفتگو می کنیم، حواشی ورزش ایران با فریدون شیبانی خواهیم داشت و بررسی مطبوعات ورزشی اروپا با اجرای ایرج ادیب زاده خواهد بود.
همچون همیشه منتظر همراهی صمیمانه شما هستیم.

دانلود