پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 30 بهمن 1402

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی مسایل روز در ایران و منطقه می پردازیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت به روایت احمد زیدآبادی از زندان، گزارشی از نابودی ایران توسط ولایت فقیه و ترقی گرفتن کشورهای منطقه، برگزاری کنفرانس آب در ایران همزمان با نابودی منابع آب و محیط زیست کشور، نظرات مردم پیرامون شرکت در انتخابات، اظهارنظر محمدجواد ظریف درباره مساله حجاب و مهاجرت، فروش کلیه برای داشتن سرپناه و تایید و رد صلاحیت برخی نمایندگان مجلس. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم