آژانس خبری موکریان دوشنبه 30 بهمن 1402

مصاحبه فرزاد سامانی از آژانس موکریان با خانم اوین عباسی (عکاس و مستندساز) پیرامون چالش های زن هنرمند در کردستان و همچنین هنر انتقادی و آلترناتیو

یوتیوب