ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه 29 بهمن 1402

در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ایران و جهان. با ما همراه شوید.

فایل صوتی