چهره شنبه 15 آذر – پل نیومن

“زیبایی صورت و سیرت و هنرنابی از جنس روزگاران قدیم؛ شاید همین‌ها باشند نخستین دلایل تمیز مردی که سالها در راه اعتلای هنر و مضامین انسانی تلاش کرد و جلوه‌گر نیکویی‌های بنی‌بشر شد؛ در این شمار‌ه‌ی چهره سراغ پل نیومن آمریکایی را گرفته‌ایم و همراه فیلم‌های او دفتر روزهای خوش سینما را ورقی دوباره زده‌ایم…”

دانلود