وزیر کشور و ادعاهای غیر واقعی درباره موفقیت‌های انقلاب اسلامی

احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران که با بی کفایتی هایش و روحیه سرکوبگرانه اش ماجرای بحرانی مقابله با اعتراضات سال گذشته ونیز اعمال سیاست حجاب اجباری را هدایت میکرد با بیان این موضوع که ایران جزو ۲۰ کشور برتر دنیا در حوزه اقتصاد است، گفت مردم ایران آمار خوبی در قدرت خرید دارند. وی وضعیت اقتصادی کشور را بخشی از موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران دانست.
احمد وحیدی این سخنان را به استناد برخی گزارش‌های بانک جهانی بیان می‌کند، مشخص است که بانک جهانی برمبنای امارهای منتشره از سوی دولت جمهوری اسلامی گزارشهای خود را منتشر میکند. این درحالیست که برمبنای همین گزارش درامد ناخالص داخلی کشور در مقایسه با سالهای اخر دوره شاه سقوط سنگینی در جدول موقعیت ایران در میان کشورهای جهان ایجاد شده است. به گفته کارشناسان حتی اگر وضعیت اقتصادی ایران بر اساس شاخص‌هایی که بانک جهانی در نظر می‌گیرد، در موقعیت مناسبی باشد، آنچه در ارزیابی اقتصادی کشور مهم‌است، وضعیت واقعی اقتصادی مردم و همچنین وضعیت توسعه در کشور است که هیچ کدام در موقعیت مناسبی قرا ندارد.
به گفته تحلیلگران، برخی شاخص‌ها که در تعیین جایگاه اقتصاد کشورها نقش دارند، عبارتند از منابع و ذخایر مالی آن کشور و نیز ظرفیت‌ها و پتانسیل کشور که شامل منابع انسانی هم می‌شود که ایران از نظر هردوی اینها در جایگاه مناسبی قراردارد. اما واقعیت این است که اگر دولت مستقر در کشوری نتواند بهره برداری مناسب از این توانمندی‌ها و پتانسیل را انجام دهد، این ظرفیت‌ها به سرعت نابود و به تبع آن، جایگاه اقتصادی آن کشور هم فروکشیده خواهد شد.
وحیدی در ادامه سخنانش ، مردم را صاحبان جمهوری اسلامی خواند و گفت مردم با شکوه حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن بازهم توهمات دشمن را به هم ریختند.
وی گفت مردم صاحب جمهوری اسلامی هستند و از آن دفاع و حمایت می‌کنند.
وحیدی مدعی شد که در حکومت قبل دولت ایران هیچ چیزی برای ارائه نداشت، و هویت ملی ملت ایران به شدت ضربه خورده بود.
وحیدی همچنین گفت در طول تمام این سال‌ها دشمن لحظه ای از تلاش‌های خود برای آزار و اذیت مردم و ملت ایران فروگذار نکرده است و‌ از ترور شخصیت‌ها تا جنگ تحمیلی از هیچ اقدامی صرفنظر نکرده است.
وی تمام این اقدامات را توطئه‌های دشمنان دانست و گفت اینها توطئه‌هایی بودند که گریبان‌گیر ایران شدند اما با حضور به موقع مردم و تدابیر رهبری هیچ یک در مسیر اهداف دشمن پیش نرفت.
مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارند به مردم ثابت کنند که شرایط آنها در جمهوری اسلامی از دوران شاه بهتر است. این اصرار در حالی است که خود مردم به روشنی تفاوت‌ها، به ویژه تفاوت کیفیت زندگی در دوران جمهوری اسلامی نسبت به دوران پهلوی را می‌بینند و به خوبی متوجه افت کیفیت زندگی به ویژه در آزادی‌های مدنی، تعامل با جهان، و حتی توانایی خرید خود هستند و توجهی به اصرار جمهوری اسلامی در این خصوص که شرایط بعد از انقلاب بهبود پیدا کرده، ندارند.