مرغ سحر قسمت دویست و پنجاه و سه – سه شنبه 17 بهمن 1402

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده به گفتگو با آقای ناصر شاهین پر – نویسنده خواهیم پرداخت. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار خواهیم نشست، و به رویدادهای…

فرق عرق زائر و عرق کشمش و خبرهای ویژه ی دیگر از جمهوری فقیه پنجشنبه ۳ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰ [button…