آینه مشاهیر سه شنبه 17 بهمن 1402

باب راس – نقاش، معلم هنر و مجری تلویزیون آمریکایی