نگاه دوشنبه 10 آذر

میهمانان علیرضا میبدی در این شماره از نگاه آقایان دکتر اسماعیل نوری علا و امیرعباس فخرآور هستند. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود