پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 20 دی 1402

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای وحید هروآبادی (فعال حقوق بشر) خواهیم نشست، و نگاهی خواهیم داشت به دوران روحانیت ایشان و اعتراضات او به عملکرد رژیم در مقابل زندانیان سیاسی و آزار و اذیت های حکومت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم