001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چهره شنبه 8 آذر – کاترین هپبورن

“زیبایی و وقار زنانه در کنار نقشی کلیدی در هدایت زنان جامعه به سوی آزادی و استقلال، … همین ها شاید نخستین مشخصه‌های تمیز‌دهنده‌ی چهره‌ی برگزیده‌ی این شماره‌ی ما باشند؛ در این برنامه از زندگی و آثار و احوال کاترین هپبورن آمریکایی گفته‌ایم و رل انکارناپذیرش در شکل‌گیری زن امروزین…”

دانلود