تفسیر خبر دوشنبه 13 آذر 1402

نیمه نخست : هوای مرگ آفرین شهرهای بزرگ در ایران
میهمان : دکتر نامدار بقايی یزدی

نیمه دوم : موج اعدام ها در ایران
میهمان : افشین نریمان

دوشنبه 13 آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم