صفحه یک دوشنبه 3 آذر

حمله هماهنگ روزنامه‌ها به عربستان در آستانه شکست مذاکرات – موجی از یاس و وادادگی دو طیف روزنامه‌ها از شکست احتمالی‌ مذاکرات – جشن و خشنودی طیف وابسته به نهاد‌های رهبری – و گزارش نیویورک تایمز از دربی پایتخت و نتیجه استقلال و پرسپولیس.

یوتیوب