با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و هفتاد و ششم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)
مجموعه مدیریت آب برای فعالان محیط زیست
گفتگو با آقایان علی میرچی، کاوه مدنی، امیرآقا کوچک و علی ناظمی