گزارش مراسم نهایی چهاردهمین جشنواره سالانه بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی

اعلام برندگان نهایی جایزه شعر، سخن، موسیقی و رقص از افغانستان، ایران و تاجیکستان
29 اکتبر 2023

یوتیوب