نگاه جمعه 30 آبان

میهمانان امروز علی رضا میبدی در برنامه نگاه آقایان عباس شیرمحمدی و دکتر حسام نوذری هستند. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود