صفحه یک دوشنبه 26 آبان

استقبال بی‌ نظیر آمریکایی‌ها از ثبت‌ نام در قطار توریستی ایران – و داستان دردناک مجید بهرامی بازیگر سینما که پس از ناکارامدی شیمی‌ درمانی ، سازمان انتقال خون اعطای خون را به او دریغ کرده بود.

یوتیوب