ايران و جهان در هفته ای که گذشت يکشنبه 25 آبان

با ما همراه شوید برای مرور مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان در هفته ای که گذشت. دوستان خود را نیز در جریان اخبار و حوادث قرار دهید.

یوتیوب دانلود