چهره شنبه 24 آبان – سوفیا لورن

” زیباست و زن است و تمام است… هم او که در جملگی جلوه های زنانه، کامل و بی نقص بود و “آنی آسمانی” برای زن بودن داشت… در شماره ی آغازین فصل تازه ی چهره دیگر بار سراغ سینمای نام آشنای ایتالیا را گرفته ایم و برگه های دفتر زندگی سوفیا لورن، برجسته ترین و شهره ترین زن این سینما را سوژه ی حرف و کلام مان کرده ایم…”

دانلود