تفسیر خبر سه شنبه 28 شهریور 1402

امشب در تفسیر خبر:

نیمه نخست:
ابراهیم رئیسی و گروگان های آزاد شده
میهمانان: آقایان محمدرضا حیدری و نادر کاکاوند

نیمه دوم:
پیامدهای سالگرد قتل مهسا امینی
میهمان: خانم فروغ کنعانی

سه شنبه ۲۸ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم