نگاه جمعه 24 شهریور 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی، در بخش اول برنامه به گفتگو با آقای بیژن کیان و در ادامه به گفتگو با خانم دنیا زیرکساری و آقای محمدرضا نمازی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب فایل صوتی