مرغ سحر قسمت دویست و چهل و پنج – سه شنبه 7 شهریور 1402

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده به گفتگو با آقای هوشنگ امیر احمدی – استاد دانشگاه خواهیم پرداخت پیرامون وضعیت اقلیم ایران در یک دهه آینده. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار خواهیم نشست، و به رویدادهای…

وقتی شیعیان سوار بر ابر می شوند! و خبرهای ویژه ی دیگر از جمهوری فقیه پنجشنبه ۲۱ تیر| ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰ [button…