با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و شصت و پنجم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)
برگزاری کنفرانس هفته جهانی آب در استکهلم