چالش – قسمت یکصد و پنجاه و چهارم

موضوع برنامه: سالگرد قتل مهسا امینی و بررسی خیزش انقلابی 1401
میهمانان برنامه: خانم رزا پرتو (روزنامه نگار) و آقای جلال ایجادی (جامعه شناس)

یوتیوب فایل صوتی