001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

نگاه دوشنبه 19 آبان

در این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با دکتر “علی نیری” فیزیکدان و استاد دانشگاه می پردازیم. با ما همراه باشید. نظرات خود را پیرامون مسائل مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود