آینده ایران – بخش بیست و ششم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر محسن بنایی جراح ارتوپد. با ما همراه باشید.

یوتیوب