سوت یکشنبه 17 شهریور

دراین برنامه با حضور کارشناسان، به مشحص نبودن برنامه های تیم ملی فوتبال ایران و فساد درکمیته ملی المپیک ایران پرداخته شد.همچنین ورزش بانوان سهم عمده ای در این برنامه دارند، زیرا با حضور خانم تونیا والی اوغلی رکوردار اسبق شنای ایران و تحصیل کرده رشته تربیت بدنی از دانشگاه کلن آلمان، به شکل دقیقی به علت مهاجرت آرزو معتمدی قایقران تیم ملی ایران به آمریکا و شرکت این ورزشکار دررقابت های جهان با پرچم این کشور و وجود مشکلات عدیده درورزش بانوان ایران پرداخته شد.لطفا ما را همراهی بفرمایید و این قسمت را از دست ندهید.