تفسیر خبر چهارشنبه 17 خرداد 1402

نیمه نخست: آیا پول های بلوکه شده ایران آزاد می شود؟
میهمان: آقای حسن منصور
نیمه دوم: مخالفان حکومت فقیه در خارج چه می کنند؟
میهمان: آقای افشین نریمان

ایران فردا
۲۱:۳۰ تهران | بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم