برای یک زندگی معمولی – قسمت بیست و یکم: آزادی سفر

آشکار است که چنین قوانینی در کشور ما نه تنها در تضاد با رعایت حق کرامت انسانی هستند بلکه تعداد زیادی از ایرانیان را از امکان رشد همه جانبه محروم می سازد. مثلاً، در طی سال های اخیر ورزشکاران زن بسیاری امکان حضور در مسابقات بین المللی را از دست دادند چرا که همسران آنها به دلایل واهی مانع سفر آنها شده اند.

#جانم_فدای_ایران #من_وکالت_میدهم #مهسا_امینی #اعتصابات_#اسماعیل_نوری_علا سراسری #ایران#تهران#اروپا#مهسا_امینی#انقلاب_ملی #پارتی_بازی #دموکراسی #سکولاریسم #زن_زندگی_آزادی #حقوق_بشر

یوتیوب