تفسیر خبر دوشنبه 8 خرداد 1402

نیمه نخست: آیا احتمال جنگ جمهوری اسلامی و طالبان وجود دارد؟
میهمان: آقای دکتر عبدالستار دوشوکی / لندن

نیمه دوم: نتیجه انتخابات ترکیه و پی آمدهای آن
میهمان: آقای نجات بهرامی / استانبول

شبکه ایران فردا
۲۱:۳۰ تهران | بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم