زنگ سلامت دوشنبه 1 خرداد 1402

سیصد و چهل و پنجمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): شروع #کارزار-10000-قدم-در-روز با تمرینات نرمشی قبل و کششی بعد از پیاده روی، اول تا آخر خردادماه 1402

یوتیوب