تفسیر خبر جمعه 29 اردیبهشت 1402

این برنامه پیش از اعدام سه جوان عزیزمان (مجید کاظمی، سعید یعقوبی ،صالح میرهاشمی) ضبط شده است.

جمهوری اسلامی چگونه خواهد رفت؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر

جمعه۲۹ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم