آخر هفته با ایرج جمشیدی پنجشنبه 28 اردیبهشت 1402

با ما همراه باشید، منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.