صفحه یک دوشنبه 5 آبان

اذعان صریح کیهان روزنامه تحت امر رهبری: آمریکا عملا کاریکاتور و مینیاتوری از نیروگاه‌های هسته‌ای ایران برجای گذاشت – عضو ارشد تیم مذاکره هسته ای: در امور مهم مذاکره از عالیترین مقام نظام دستور العمل کتبی‌ میگیریم.