هفت اقلیم جمعه 29 آذر – لندن

در هفت اقلیم امشب سفری خواهیم داشت به لندن و گشت و گذاری می کنیم در این شهر و سری میزنیم به جاذبه های توریستی آن ،  چمدان ها را ببندید و با ما همراه باشید.

دانلود