تفسیر خبر سه شنبه 12 اردیبهشت 1402

امشب در تفسیر خبر:

نیمه نخست : همدلی با داغ دلان
میهمان : آقای یاشار تبریزی
نیمه دوم : ۳۲ نماینده مجلس اسرائیل و ادعای باکو
میهمان : آقای منشه امیر

سه شنبه ۱۲ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم