تفسیر خبر جمعه 15 شهریور

همراه با جمشید چالنگی و میهمانان جمعه شب های تفسیر خبر دکتر محسن سازگارا و دکتر علی رضا نوریزاده با شما هستیم و بررسی خواهیم کرد آخرین تحولات سیاسی ایران و منطقه و همچنین تاثیر آن بر سفره ی امروز مردم ایران را. در این برنامه نگاه ویژه ای خواهیم داشت به تحولات اخیر سوریه و موضع گیری های بین المللی در ارتباط با احتمال حمله نظامی امریکا به این کشور.