مرغ سحر قسمت دویست و بیست و هشت – سه شنبه 1 فروردین 1402

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده به گفتگو با آقای دکتر علی جوادی (استاد دانشگاه و فعال سیاسی) خواهیم پرداخت. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

ویژه برنامه ای با حضور علیرضا نوری زاده و میزبانی علیرضا میبدی. در این برنامه پیرامون برگزاری تظاهرات سکوت در زاهدان و ایذه در تداوم جنبش زن،زندگی،آزادی، سخنرانی یک روحانی…

نیمه نخست : هوای مرگ آفرین شهرهای بزرگ در ایران میهمان : دکتر نامدار بقايی یزدی نیمه دوم : موج اعدام ها در ایران میهمان : افشین نریمان دوشنبه 13…