زنگ سلامت دوشنبه 29 اسفند 1401

سیصد و سی و هشتمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): مدیریت پنج عامل مهم سلامتی: دامنه حرکتی، خاصیت ارتجاعی، قدرت، ثبات و استقامت.
نوروز 1402 خجسته باد

یوتیوب