پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 23 اسفند 1401

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، نگاهی خواهیم داشت به مسایل روز در ایران و منطقه از جمله: فراخوان ها و شعارهای ضد حکومتی در شب چهارشنبه سوری در شهرهای مختلف ایران، گفته های حسن روحانی و شرح مصالحه ایران و عربستان، گزارشی از حملات بیولوژیک به مدارس دحترانه سراسر کشور. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم