گلگشت یکشنبه 21 اسفند 1401

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای هوشنگ توزیع کارگردان و بازیگر. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی