مرغ سحر قسمت دویست و بیست و هفت – سه شنبه 16 اسفند 1401

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده یادی خواهیم کرد از خانم دکتر هما دارابی (متخصص پزشکی کودکان و روان‌پزشک ایرانی که در اعتراض به حجاب اجباری در میدان تجریش تهران اقدام به خودسوزی کرد). مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، نگاهی خواهیم داشت به همایش همبستگی و اتحاد در تورنتو و سخنان شاهزاده رضا پهلوی…

آیا راه نجات ایران از استنفورد و تورنتو میگذرد؟ میهمانان: خانم سپیده پورآقائی و آقای اشکان یزدچی دوشنبه ۷ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح…