زنگ سلامت دوشنبه 15 اسفند 1401

سیصد و سی و ششمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): درمان آسیب ماهیچه های همسترینگ (پشت ران) با فیزیوتراپی

یوتیوب