يکي بود يکي نبود چهارشنبه 23 مهر

برنامه هفتاد و هفتم ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` که شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. از تجربه جراحی دندانم ` رودکانال ` میگویم، چرا که دندان پزشک گفته بود که اگر به این دندانت نرسی برای همیشه آن را از دست خواهی‌ داد. نمی‌‌دانم چرا یاد خودمان و فرهنگمان افتادم که در بروز هر حادثه در تاریخ صبر را پیش می کردیم تا خداوند ` ز حکمت گشاید در دیگری `. در کنار این حال و احوال این طرف و آن طرف نگاهی‌ به فیلمی که قرار است از ایران در رقابت‌های اسکار شرکت کند می‌اندازیم…

دانلود