مرغ سحر قسمت دویست و بیست و شش – سه شنبه 9 اسفند 1401

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده به گفتگو با آقای جلال ایجادی – جامعه شناس و پژوهشگر خواهیم پرداخت. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی مسایل روز در ایران و منطقه می پردازیم. با ما باشید و برنامه…

نیمه اول: جنگ جمهوری اسلامی و جشن های ایرانی میهمان: مازیار قویدل نیمه دوم: شاهزاده رضا پهلوی و براندازی جمهوری اسلامی میهمان: شاهین نژاد دوشنبه ۷ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران…