001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

صفحه یک سه شنبه 22 مهر

روزنامه متمایل به دولت: کرد‌ها ایرانی و آریایی هستند و همه قلمرو کردنشین منطقه (حتی دیاربکر ، ارزروم و رقعه) متعلق به ایران است و ایران باید وارد حمله نظامی برای دفاع از کوبانی شود – گزارشی از دهکده “کزاز” حوالی شازند، کودکانی که در میان دود و بخار پالایشگاه نارس متولد می‌شوند و می‌‌میرند.