پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 1 اسفند 1401

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، نگاهی خواهیم داشت به مسایل روز در ایران و منطقه از جمله: تجمعات و اعتراضات ایرانیان در ایران و خارج از کشور، برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علینژاد و نازنین بنیادی، سخنان خانم شیرین عبادی در ارتباط با مرحله بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی و سفر ابراهیم رئیسی به چین. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم