نگاه جمعه 28 بهمن 1401

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم مریم معمار صادقی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب فایل صوتی