مرغ سحر قسمت دویست و بیست و چهار – سه شنبه 25 بهمن 1401

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده به گفتگو با آقای دکتر منصور فرهنگ – استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر خواهیم پرداخت. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر کامران بروخیم - پزشک خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای…

جمهوری اسلامی در بن بست ساخته ی خود گفتگو با آقای علیرضا نوری زاده جمعه ۵ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰ [button…