مرغ سحر قسمت دویست و بیست و چهار – سه شنبه 25 بهمن 1401

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده به گفتگو با آقای دکتر منصور فرهنگ – استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر خواهیم پرداخت. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای یزدان شهدایی عضو شورای مدیریت گذار خواهیم نشست، و به مسایل…

آنچه در ارتباط با بازوان حکومت فقیه خارج از مرزهای ایران می گذرد. خرج دارایی های ایران برای حماس و حزب الله بازتاب سخنان آقای پرویز ثابتی مقام امنیتی پیش…